EIC
L’EIC fomenta valors bàsics
 • Igualtat de drets, deures i oportunitats per a tothom
 • Solidaritat i austeritat personal
 • Respecte envers les persones, l’autoritat, els béns i l’entorn
 • Fermesa amb un mateix i obertura externa
 • Innovació
 • Democràcia i humanisme europeu
 • Cultura de la pau i de la convivència
 • Compromís i esforç
L’EIC orienta durant tot el procés educatiu
L’EIC disposa d’un projecte d’orientació propi que, mitjançant el gabinet psicopedagògic, vetllarà pels:
 • tutors i docents
 • alumnat i famílies
Durant tot el procés educatiu i especialment en les etapes de canvi, amb:
 • atenció individualitzada
 • escola de pares i mares
 • bateries psicopedagògiques
 • serveis d’atenció a la diversitat
 
L’EIC és més que una escola
A més d’oferir un ensenyament excel·lent, l’EIC és un actor social del territori. Els alumnes, les famílies i la societat que l’envolten hi troben la institució que els representa i vincula entre ells, mitjançant el programa Aprenentatge i Servei.

 

D’altra banda, l’EIC disposa, quan convingui, d’un programa de beques d’ajut a l’alumnat que afavoreixi:
 • l’equitat d’entrada al món educatiu
 • la igualtat de drets i oportunitats
 • la cohesió social del territori

EIC

L’EIC també s’obre al públic posant a la seva disposició:
 • equipaments: zones esportives, auditori, sales de treball i conferències, biblioteca, etc
 • serveis educatius: gabinet psicopedagògic, servei lingüístic, conferències i campus d’estiu
EIC