L’EIC, una escola del segle XXI
L’Escola Internacional del Camp-Salou (EIC) és un projecte educatiu innovador, al servei dels estudiants, destinat a adequar el model pedagògic a les noves realitats en canvi constant:

 

  • fomenta el desenvolupament integral de l’alumne
  • fa de l’anglès el català i el castellà llengües vehiculars del centre
  • recull la tradició pedagògica dels millors referents propis i internacionals
  • contribueix a la projecció econòmica, social i cultural del territori

 

La titularitat de l’escola correspon a la Fundació Escola Internacional del Camp (FEIC), entitat sense afany de lucre, que impulsa una iniciativa jurídicament privada amb vocació de servei públic.
EIC
Entrar a l’EIC és entrar al futur
L’Escola Internacional del Camp-Salou (EIC) ofereix totes les etapes formatives de l’alumne.

 

  • Bressol
  • Primària


 
  • Infantil
  • Secundària (ESO i Batxillerat)
  • Cicles formatius grau mitjà i grau superior

 

EIC
Es tracta de donar formació integral d’1 a 20 anys, per tal que arribin a ser persones creatives, responsables, autònomes, emprenedores i amb capacitat per comunicar-se en les llengües majoritàries, i que puguin tenir accés a universitats nacionals i internacionals.

 

D’1 a 20 anys, els alumnes aprenen a afrontar adequadament les posteriors etapes educatives.