Batxillerat Internacional (IB)
Escola Internacional del Camp ofereix el programa del Diploma del Batxillerat Internacional. Aquest és un programa d'estudis preuniversitaris de dos anys, exigent i de gran qualitat, i que gaudeix d'un ampli reconeixement i prestigi internacional.

 

 
Per què IB?

 

 • El currículum del Programa IB és complet, rigorós i equilibrat, oferint una sòlida base per emprendre estudis superiors.
 • El reconeixement internacional del Diploma afavoreix la mobilitat de l'alumne i l'accés a estudis superiors en universitats estrangeres. El seu prestigi facilita l'accés a les universitats més selectives, tant nacionals com internacionals.
 • El currículum està en constant revisió i millora, adaptant-se sempre a les necessitats actuals. Tots els professors estan també subjectes a rigorosos controls de qualitat.
 • Els alumnes desenvolupen habilitats que no necessàriament es desenvolupen en altres batxillerats, com l'expressió oral i escrita, el treball acadèmic, la investigació, etc.
 •  

Com s'estructura?

 

L'estructura del diploma és la següent:

 

L'alumne ha de cursar obligatòriament sis matèries (tres d'elles a nivell superior, i les altres tres a nivell estàndard). Aquestes sis matèries donen a l'alumne una base àmplia per poder encarar qualsevol estudi universitari amb garanties. Així mateix, tots els alumnes han de cursar uns components interdisciplinaris, basats en la reflexió analítica, la creativitat i la investigació.

 

A l'Escola Internacional del Camp, les assignatures IB que s'ofereixen per al curs 2014-2015 són les següents:

 

GRUP 1: Llengua i Literatura
 • Literatura Castellana

 

GRUP 2: Adquisició de Llengües
 • Anglès

 

GRUP 3: Individus i Societats
 • Història del s. XX
 • Empresa i Gestió

 

GRUP 4: Individus i Societats
 • Biologia
 • Física

 

GRUP 5: Matemàtiques
 • Matemàtiques
 • Estudis Matemàtics

 

Components Interdisciplinaris
 • TOK (Teories del Coneixement)
 • CAS (Creativitat, Acció i Servei)
 • Extended Essay (Monografia)

 

Es pot estudiar també el Batxillerat LOE tradicional?

 

Sí, a l'Escola Internacional, per al curs 2014-2015, els alumnes poden triar una de les següents modalitats de batxillerat:

 

 • A) Només IB
 • B) IB Batxillerat LOE Modalitat C. Socials
 • C) IB Batxillerat LOE Modalitat Científica

 

En el cas de les opcions B i C, els alumnes tenen un horari lectiu més ampli, ja que, encara que existeixen solapaments entre les assignatures IB i les del batxillerat LOE, hi ha també hores específiques de preparació.

 

Com són els alumnes IB?

 

L'objectiu de l'IB és que els alumnes siguin indagadors, informats i instruïts, pensadors, bons comunicadors, íntegres, de mentalitat oberta, solidaris, audaços, equilibrats i reflexius.

 

Per a més informació http://www.ibo.org