Batxillerat català

¿Què és?

Etapa formativa postobligatòria de dos cursos a la qual s'accedeix després d'haver superat satisfactòriament l'ESO i que prepara l'alumne per a estudis superiors universitaris i/o cicles de Formació Professional.

 

¿Per què estudiar el Batxillerat a l’EIC?

  • Seguiment individualitzat amb professors propers i accessibles.

  • Classes en grups reduïts, desenvolupament del pensament crític i d'habilitats per al segle XXI.

  • Suport a l'estudi i a la integració per part de l'Àrea de Desenvolupament Psicopedagògic.

  • Professorat especialitzat en formació permanent.

  • Diversitat cultural i lingüística i promoció de la internacionalització.

  • Orientació acadèmica i acompanyament en el procés d'inscripció universitària.

 

¿De què es compon?

L'alumne ha de superar obligatòriament una grup d'assignatures comunes que asseguren un desenvolupament interdisciplinari i l'adquisició de mètodes d'investigació acadèmica. Així mateix, l'alumne cursa quatre assignatures específiques que el dirigeixen cap a un perfil acadèmic. Tres han de pertànyer a una modalitat concreta, podent escollir la quarta d'una altra modalitat.

 

¿Em permet accedir a universitats estrangeres?

El Batxillerat està reconegut directament en la majoria de centres universitaris europeus i en gran part de centres de la resta del món. A més, els nostres alumnes es graduen amb el nivell d'anglès i les habilitats interculturals necessàries per adaptar-se al nou context educatiu satisfactòriament.