Bachillerat Internacional

¿Què és?

El currículum del Programa del Diploma (PD) del BI és complet, rigorós i equilibrat. Aborda el benestar intel·lectual, social, emocional i físic dels alumnes, oferint una sòlida base per a emprendre estudis superiors.

El reconeixement internacional del Diploma afavoreix la mobilitat de l'alumne i l'accés a estudis superiors en universitats estrangeres. El seu prestigi facilita l'accés a les universitats més selectives, tant nacionals com internacionals.

El currículum està en constant revisió i millora, adaptant-se sempre a les necessitats actuals. Tots els professors estan també subjectes a rigorosos controls de qualitat.

Els alumnes desenvolupen habilitats com l'expressió oral i escrita, el pensament crític, el treball acadèmic, la investigació, etc.

 

¿De què es compon?

L'alumne ha de superar obligatòriament tres components troncals interdisciplinaris, basats en la reflexió analítica, la creativitat i la investigació. Així mateix, l'alumne cursa sis assignatures d'àrees de coneixement diferents: tres a nivell superior (HL) i tres a nivell mitjà (SL).

 

¿Em permet accedir a universitats espanyoles?

El centre col·labora amb la UNED per facilitar l'homologació del diploma i permetre als alumnes accedir al sistema d'accés a la universitat de cadascuna de les comunitats autònomes. També s'ofereix la possibilitat d'estudiar el PD conjuntament amb assignatures del Batxillerat, donant l'oportunitat als nostres alumnes de presentar-se a proves específiques de les PAU.